Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 112450
 Calanthe vestita
 Kiều lan
 Củ-chuối
Bầu rượu tím
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có rụng lá, Dễ trồng
 Trắng, Tím hoa cà
 Calanthe grandiflora, Calanthe melinosema, Calanthe padangensis, Calanthe pilosa
 Phaius

 111975
 Bulbophyllum vietnamense
 Cầu diệp
 Việt Nam
Cầu diệp Việt Nam
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 
 Vàng
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

Liên kết: https://in129.vn