Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10680
 Dendrobium delacourii
 Hoàng thảo
 Điểu lan
Hoàng thảo môi-tơ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Dendrobium rupicola var breve
 Flickingeria

 114080
 Cymbidium dayanum
 Đoãn kiếm
 bích-ngọc
Kiếm xích ngọc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Hồng, Đỏ bordeaux, Trắng ngà
 Cymbidium acutum, Cymbidium alborubens, Cymbidium angustifolium, Cymbidium poilanei
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 114090
 Cymbidium devonianum
 Đoãn kiếm
 Thanh hoàng
Gấm ngũ hổ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Vàng, Đỏ bordeaux
 Cymbidium rigidum, Cymbidium sikkimense
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 11097
 Dendrobium dantaniense
 Hoàng thảo
 Đa tân
Hoàng thảo Đa tân
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Dendrobium alterum
 Flickingeria

 112070
 Monomeria dichroma
 Đơn hành
 lưỡng sắc
Đơn hành lưỡng sắc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Đặc hữu
 Vàng, Đỏ
 Bulbophyllum dichromum, Bulbophyllum jacquetii, Sunipia dichroma
 Not recorded

 8210
 Paphiopedilum delanatii
 Hài
 Delanat
Hài hồng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Dễ trồng
 Trắng, Hồng
 Cypripedium delenatii, Paphiopedilum delenatii f. albinum
 Phragmipedium

 11084
 Dendrobium dalatense
 Hoàng thảo
 Đà Lạt
Hoàng thảo mắt trúc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Đặc hữu
 Trắng ngà
 
 Flickingeria

 112941
 Coelogyne dayana
 Thanh đạm
 dayana
Coelogyne dayana
 Indonesia
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Coelogyne pulverula
 Not recorded

 9560
 Trichotosia dalatensis
 Mao lan
 Đà Lạt
Mao lan Đà Lạt
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Đặc hữu, Lan mini
 Đỏ
 Eria dalatensis
 Not recorded

 9570
 Trichotosia dasyphylla
 Mao lan
 lá-nhung
Mao lan lá-nhung
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Đỏ
 Eria dasyphylla, Eria evrardii, Pinalia dasyphylla
 Not recorded

Liên kết: https://in129.vn