Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 112991
 Pleione praecox
 Kiều diễm
 praecox
Pleione praecox (chưa cập nhật tên VN)
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 
 Trắng, Tím
 
 

 112950
 Panisea albiflora
 Khúc thần
 Hoa trắng
Khúc thần
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Đặc hữu, Lan mini
 Trắng
 Zetagyne albiflora
 Not recorded

 112981
 Panisea yunnanensis
 Khúc thần
 Vân nam
Khúc thần Vân Nam
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Có hương, Lan mini
 Trắng
 
 Not recorded

 112450
 Calanthe vestita
 Kiều lan
 Củ-chuối
Bầu rượu tím
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có rụng lá, Dễ trồng
 Trắng, Tím hoa cà
 Calanthe grandiflora, Calanthe melinosema, Calanthe padangensis, Calanthe pilosa
 Phaius

 112410
 Calanthe rubens
 Kiều lan
 đỏ
Bầu rượu xuân
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có rụng lá, Dễ trồng
 Tím
 Calanthe elmeri, Calanthe vestita var fournieri
 Phaius

 112451
 Calanthe sp
 Kiều lan
 sp
Kiều lan sp
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Vàng, Trắng ngà
 
 Phaius

 112390
 Calanthe petelotiana
 Kiều lan
 Petelot
Bầu rượu bắc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Trắng, Tím, Tím hoa cà
 
 Phaius

 112330
 Calanthe clavata
 Kiều lan
 đinh
Bầu rượu chuỳ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng
 Alismorkis clavata, Calanthe clavata var. malipoensis
 Phaius

 112420
 Calanthe succedanea
 Kiều lan
 bóng
Bầu rượu bông
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có rụng lá, Dễ trồng
 Hồng, Tím
 
 Phaius

Liên kết: https://in129.vn