Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10600
 Dendrobium ochraceum
 Hoàng thảo
 Cánh sét
Hoàng thảo Vạch đỏ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu
 Đỏ, Trắng ngà
 
 Flickingeria

 112630
 Coelogyne brachyptera
 Thanh đạm
 cánh ngắn
Thanh lan
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Có hương, Dễ trồng
 Xanh
 Pleione brachyptera
 Not recorded

 112760
 Coelogyne mooreana
 Thanh đạm
 Cam đạm
Thanh đạm Tuyết ngọc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Dễ trồng
 Trắng, Vàng
 Coelogyne psectrantha, Coelogyne mooreana f. alba
 Not recorded

 11092
 Dendrobium findlayanum
 Hoàng thảo
 Chuỗi ngọc
Hoàng thảo chuỗi ngọc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có rụng lá
 Vàng, Hồng
 Dendrobium findlayanum
 Flickingeria

 115961
 Vanda coerulescens
 Huệ-đà
 coerulescens
Vanda tím
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Tím, Tím hoa cà
 
 Acampe, Aeranthes, Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Paraphalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vandopsis

 113821
 Liparis compressa
 Nhẵn diệp
 compressa
Nhẵn diệp compressa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Cam hồng
 Cestichis compressa, Disticholiparis compressa,Liparis compressa var maxima
 Not recorded

 112450
 Calanthe vestita
 Kiều lan
 Củ-chuối
Bầu rượu tím
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có rụng lá, Dễ trồng
 Trắng, Tím hoa cà
 Calanthe grandiflora, Calanthe melinosema, Calanthe padangensis, Calanthe pilosa
 Phaius

 116070
 Hygrochilus parishii
 Hygrochilus
 Cẩm báo
Cẩm báo
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Vandopsis parishii, Hygrochilus parishii var. mariottianus, Vanda parishii
 Acampe, Aeranthes, Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vanda

 9800
 Eria paniculata
 Nĩ lan
 chùm-tụ tán
Nĩ lan chùm-tụ tán
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Vàng, Trắng ngà
 Eria monostachya
 

 110041
 Eria carinata
 Nĩ lan
 carinata
Nĩ lan carinata
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Đỏ
 
 Not recorded

Liên kết: https://in129.vn