Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10350
 Dendrobium heterocarpum
 Hoàng thảo
 Lụa vàng
Hoàng thảo Lụa vàng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Vàng
 Dendrobium atractodes, Dendrobium aureum, Dendrobium minahassae, Dendrobium rhombeum
 Flickingeria

 10670
 Dendrobium hermimelanoglossum
 Hoàng thảo
 Phi nữ
Thanh hắc lan
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Đặc hữu, Có hương, Có rụng lá, Lan mini
 Xanh
 
 Flickingeria

 115510
 Aerides houlletiana
 Giáng-xuân
 Họa-mi
Giáng hương quế nâu
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki

 Có hương, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Aerides falcata var houlletiana, Aerides picotianum, Aerides platychilum
 Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vanda, Vandopsis

 8250
 Paphiopedilum hirsutissimum
 Hài
 tiên
Hài lông
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 
 Tím
 Paphiopedilum chiwuanum
 Phragmipedium

 8279
 Paphiopedilum helenae
 Hài
 helenae
Hài Hê-Len
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu
 Vàng
 Paphiopedilum delicatum, Paphiopedilum helenae f. aureum
 Phragmipedium

 11082
 Dendrobium henryi
 Hoàng thảo
 Tam đảo
Hoàng thảo Tam đảo
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Vàng
 Dendrobium daoense, Grastidium daoense
 Flickingeria

Liên kết: https://in129.vn