Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 111590
 Bulbophyllum andersonii
 Cầu diệp
 Anderson
Cầu diệp Anderson
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Hồng, Trắng ngà
  Bulbophyllum henryi, Cirrhopetalum andersonii, Cirrhopetalum rivesii
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 114600
 Holcoglossum amesianum
 Tóc tiên
 Ames
Tóc tiên Bắc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Có hương
 Hồng, Trắng ngà
 Holcoglossum amesianum f. album, Vanda amesiana, Vanda amesiana var. alba
 Ascocentrum

 8190
 Paphiopedilum appletonianum
 Hài
 Appleton
Hài táo
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Xanh, Đỏ bordeaux
 Paphiopedilum angustifolium, Paphiopedilum cerveranum, Paphiopedilum hainanense
 Phragmipedium

 114380
 Acriopsis indica
 Tổ-yến
 Ấn
Tổ-yến Ấn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng
 
 Not recorded

 p98
 Arachnis maingayi
 AA
 aa1vie
sdfghgfh
 Bolivia
 Từ hạt (Hữu tính)

 Có hương, Có rụng lá
 Hồng, Đỏ
  htryjhndfg
 Arachnis, Bifrenaria

Liên kết: https://in129.vn