Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 114031
 Cymbidium elegans
 Đoãn kiếm
 elegans
Kiếm rũ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Vàng
 Cymbidium densiflorum, Cymbidium longifolium
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 111810
 Bulbophyllum evrardii
 Cầu diệp
 Evrard
Lọng tán giả
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Đỏ, Tím
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 8275
 Paphiopedilum emersonii
 Hài
 Emerson
Hài Emerson
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Dễ trồng
 Trắng ngà
 Paphiopedilum emersonii f. album, Paphiopedilum emersonii f. luteum
 Phragmipedium

 111988
 Bulbophyllum echinulus
 Cầu diệp
 echinulus
Cầu diệp echinulus
 Vietnam
 Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Vàng
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

Liên kết: https://in129.vn