Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 115180
 Schoenorchis tixierii
 Nang lan
 Tixier
Lan Trướng bướm
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Đặc hữu, Lan mini, Dễ trồng
 Tím
 Saccolabium tixieri
 Not recorded

 115221
 Schoenorchis seidenfadenii
 Nang lan
 seidenfadenii
Chân rết
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Tím
 
 Not recorded

 113770
 Liparis nigra
 Nhẵn diệp
 đen
Nhẵn diệp đen
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Đỏ bordeaux
 Diteilis nigra
 Not recorded

 113640
 Liparis acuminata
 Nhẵn diệp
 nhọn
Nhẵn diệp nhọn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Hồng
 Leptorkis acuminata
 Not recorded

 113820
 Liparis gibbosa
 Nhẵn diệp
 gibbosa
Nhẵn diệp gibbosa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Cam hồng
 Disticholiparis gibbosa, Stichorkis gibbosa
 Not recorded

 113821
 Liparis compressa
 Nhẵn diệp
 compressa
Nhẵn diệp compressa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Cam hồng
 Cestichis compressa, Disticholiparis compressa,Liparis compressa var maxima
 Not recorded

 113822
 Liparis sootenzanensis
 Nhẵn diệp
 sootenzanensis
Nhẵn diệp sootenzanensis
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Vàng, Xanh
 
 Not recorded

 110041
 Eria carinata
 Nĩ lan
 carinata
Nĩ lan carinata
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Đỏ
 
 Not recorded

 110043
 Eria
 Nĩ lan
 
Nĩ lan Ornate
 
 

   
   
   Dendrolirium ornatum, Eria armeniaca, Pinalia ornata
   Not recorded

   110042
   Eria sinica
   Nĩ lan
   sinica
  Nĩ lan Trung Quốc
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

   Lan mini
   Vàng, Xanh
   Conchidium sinicum, Phreatia uniflora, Pinalia sinica
   Not recorded

  Liên kết: https://in129.vn