Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10330
 Dendrobium gratiosissimum
 Hoàng thảo
 Ý thảo
Ý thảo ba-màu
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Trắng, Hồng, Tím
 Dendrobium boxallii, Dendrobium bullerianum
 Flickingeria

 113820
 Liparis gibbosa
 Nhẵn diệp
 gibbosa
Nhẵn diệp gibbosa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Cam hồng
 Disticholiparis gibbosa, Stichorkis gibbosa
 Not recorded

 115570
 Rhynchostylis gigantea
 Rhynchostylis
 Ngọc-điểm
Ngọc-điểm
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Có hương, Dễ trồng
 Hồng, Trắng ngà
 Anota gigantea, Gastrochilus giganteus, Saccolabium giganteum, Vanda densiflora
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Vanda

 113030
 Pholidota guibertiae
 Tục đoạn
 Guibert
Tục đoạn quế
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Lan mini
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 
 Not recorded

Liên kết: https://in129.vn