Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 116000
 Arachnis annamensis
 Bò cạp
 tía
Bò cạp tía
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki

 Đặc hữu, Dễ trồng
 Vàng, Đỏ bordeaux, Nâu hạt dẻ
 Arachnanthe annamensis, Arachnis evrardii, Renanthera evrardii
 Vandopsis, Rhynchostylis, Paraphalaenopsis, Vanda, Trichoglottis

Liên kết: https://in129.vn