Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 111983
 Bulbophyllum ovalifolium
 Cầu diệp
 ovalifolium
Cầu diệp lá-hình Oval
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Cam hồng
 Bulbophyllum ovatilabellum, Bulbophyllum parvulum, Bulbophyllum tinea
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 111984
 Bulbophyllum orectopetalum
 Cầu diệp
 orectopetalum
Bulbophyllum orectopetalum
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Vàng
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

Liên kết: https://in129.vn