Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10110
 Dendrobium lindleyi
 Hoàng thảo
 Vảy-rắn
Hoàng thảo vảy rắn/rồng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Vàng
 Dendrobium aggregatum, Dendrobium alboviride var. majus
 Flickingeria

 112660
 Coelogyne calcicola
 Thanh đạm
 vôi
Thanh đạm vôi
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Trắng, Nâu hạt dẻ
 
 Not recorded

 8170
 Paphiopedilum callosum
 Hài
 vân
Hài vân
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Xanh, Tím
 Paphiopedilum amabile sensu, Paphiopedilum crossii
 Phragmipedium

 111975
 Bulbophyllum vietnamense
 Cầu diệp
 Việt Nam
Cầu diệp Việt Nam
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 
 Vàng
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 112981
 Panisea yunnanensis
 Khúc thần
 Vân nam
Khúc thần Vân Nam
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Có hương, Lan mini
 Trắng
 
 Not recorded

Liên kết: https://in129.vn