Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 115041
 Uncifera thailandica
 Móng
 thailandica
Móng Thái Lan
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Lan mini
 Trắng, Tím
 
 Not recorded

 114491
 Maxillaria tenuifolia
 Maxillaria
 tenuifolia
Maxillaria tenuifolia
 Philippines
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Có hương
 Vàng, Đỏ
 Maxillaria gracilifolia, Maxillariella tenuifolia
 Lycaste, Xylobium

 114810
 Cleisostoma birmanicum
 Mật khẩu
 Miến điện
Gấm thượng hải
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Echioglossum birmanicum, Sarcanthus birmanicus, Sarcanthus ophioglossa
 Not recorded

 114770
 Cleisostoma arietinum
 Mật khẩu
 đầu-bò
Mật khẩu đầu-bò
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Tím, Đỏ bordeaux
 Echioglossum arietinum, Saccolabium kunstleri, Sarcanthus arietinus
 Not recorded

 114970
 Cleisocentron klossii
 Mật tâm
 Kloss
Túi tròn/Trứng bướm dài
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Trắng, Hồng
 
 Not recorded

 9570
 Trichotosia dasyphylla
 Mao lan
 lá-nhung
Mao lan lá-nhung
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Đỏ
 Eria dasyphylla, Eria evrardii, Pinalia dasyphylla
 Not recorded

 9560
 Trichotosia dalatensis
 Mao lan
 Đà Lạt
Mao lan Đà Lạt
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Đặc hữu, Lan mini
 Đỏ
 Eria dalatensis
 Not recorded

Liên kết: https://in129.vn