Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 111330
 Bulbophyllum khasyanum
 Cầu diệp
 Khasya
Cầu diệp Khasya
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Đỏ bordeaux
 Bulbophyllum bowringianum, Bulbophyllum conchiferum, Bulbophyllum gibsonii
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 114970
 Cleisocentron klossii
 Mật tâm
 Kloss
Túi tròn/Trứng bướm dài
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Trắng, Hồng
 
 Not recorded

 11087
 Dendrobium kontumense
 Hoàng thảo
 Kontum
Hoàng thảo Kontum
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Có hương, Dễ trồng
 Trắng, Vàng
 
 Flickingeria

Liên kết: https://in129.vn