Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 115480
 Aerides rubescens
 Giáng-xuân
 rubescens
Giáng thu, Giáng hương hồng nhạn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Đặc hữu, Dễ trồng
 Tím
 
 Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vanda, Vandopsis

 115510
 Aerides houlletiana
 Giáng-xuân
 Họa-mi
Giáng hương quế nâu
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki

 Có hương, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Aerides falcata var houlletiana, Aerides picotianum, Aerides platychilum
 Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vanda, Vandopsis

 115520
 Aerides rosea
 Giáng-xuân
 nhiều hoa
Giáng-xuân nhiều hoa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Có hương, Dễ trồng
 Trắng, Tím hoa cà
 Aerides affine var. roseum, Aerides fieldingii var. williamsii
 Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vanda, Vandopsis

Liên kết: https://in129.vn