Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10330
 Dendrobium gratiosissimum
 Hoàng thảo
 Ý thảo
Ý thảo ba-màu
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Trắng, Hồng, Tím
 Dendrobium boxallii, Dendrobium bullerianum
 Flickingeria

Liên kết: https://in129.vn