Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10550
 Dendrobium bellatulum
 Hoàng thảo
 Bạch hỏa hoàng
Hoàng thảo Bạch hỏa hoàng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Đỏ, Trắng ngà
 Dendrobium bellatulum var. cleistogamia
 Flickingeria

 10780
 Dendrobium secundum
 Hoàng thảo
 Báo hỉ
Hoàng thảo Báo hỉ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có rụng lá
 Hồng, Tím
 Dendrobium bursigerum, Dendrobium heterostigma
 Flickingeria

 112930
 Coelogyne trinervis
 Thanh đạm
 ba-gân
Thanh đạm ba-gân
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Nâu hạt dẻ, Trắng ngà
 
 

 114080
 Cymbidium dayanum
 Đoãn kiếm
 bích-ngọc
Kiếm xích ngọc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Hồng, Đỏ bordeaux, Trắng ngà
 Cymbidium acutum, Cymbidium alborubens, Cymbidium angustifolium, Cymbidium poilanei
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 114110
 Cymbidium erythrostylum
 Đoãn kiếm
 Bạc lan
Bạc lan
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Dễ trồng
 Trắng, Đỏ
 
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 114590
 Deceptor bidoupensis
 Deceptor
 bidoupensis
Lan bông hẹp Bì đúp
 Vietnam
 

 Đặc hữu
 Nâu hạt dẻ, Trắng ngà
 Acampe bidoupense, Cleisostoma bidoupense, Saccolabium bidoupense
 

 115850
 Phalaenopsis mannii
 Hồ điệp
 bướm Mann
Hồ điệp Ấn Độ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Vàng, Đỏ
 Phalaenopsis boxalli, Polychilos mannii
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Neofinetia, Renanthera, Vanda, Vandopsis

 112420
 Calanthe succedanea
 Kiều lan
 bóng
Bầu rượu bông
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có rụng lá, Dễ trồng
 Hồng, Tím
 
 Phaius

 112610
 Eriodes barbata
 Nĩ cầu
 barbata
Nĩ cầu lông
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Đỏ
 Coelogyne nigrofurfuracea, Neotainiopsis barbata, Tainia barbata
 Not recorded

 11089
 Dendrobium bracteosum
 Hoàng thảo
 bracteosum
Hoàng thảo lưỡi-cam
 New Guinea
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Vàng, Đỏ, Cam hồng
 Dendrobium chrysolabium, Dendrobium chrysolabrum, Dendrobium dixsonii
 Flickingeria

Liên kết: https://in129.vn