Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 116050
 Renanthera imschootiana
 Huyết nhung
 trơn
Huyết nhung
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki

 Có hương, Dễ trồng
 Đỏ
 Renanthera papilio
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Rhynchostylis, Vanda, Vandopsis

 118061
 Renanthera citrina
 Huyết nhung
 citrina
Huyết nhung vàng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Đặc hữu, Dễ trồng
 Vàng, Đỏ
 
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Paraphalaenopsis, Rhynchostylis, Vanda, Vandopsis

 115570
 Rhynchostylis gigantea
 Rhynchostylis
 Ngọc-điểm
Ngọc-điểm
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Có hương, Dễ trồng
 Hồng, Trắng ngà
 Anota gigantea, Gastrochilus giganteus, Saccolabium giganteum, Vanda densiflora
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Vanda

Liên kết: https://in129.vn