Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10600
 Dendrobium ochraceum
 Hoàng thảo
 Cánh sét
Hoàng thảo Vạch đỏ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu
 Đỏ, Trắng ngà
 
 Flickingeria

 111750
 Bulbophyllum odoratissimum
 Cầu diệp
 thơm
Cầu diệp thơm
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Có hương, Lan mini
 Vàng, Trắng ngà
 Bulbophyllum congestum, Bulbophyllum hyacinthiodorum
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 111983
 Bulbophyllum ovalifolium
 Cầu diệp
 ovalifolium
Cầu diệp lá-hình Oval
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Cam hồng
 Bulbophyllum ovatilabellum, Bulbophyllum parvulum, Bulbophyllum tinea
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 10810
 Dendrobium oligophyllum
 Hoàng thảo
 xanh
Hoàng thảo xanh
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Lan mini
 Xanh, Trắng ngà
 Dendrobium tixieri
 Flickingeria

 111982
 Bulbophyllum orientale
 Cầu diệp
 Phương Đông
Lọng Phương Đông
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Nâu hạt dẻ
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 111984
 Bulbophyllum orectopetalum
 Cầu diệp
 orectopetalum
Bulbophyllum orectopetalum
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Vàng
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

Liên kết: https://in129.vn