Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 119000
 Odontoglossum wyattianum
 Lan lưỡi-răng
 Wyatt
Lan lưỡi-răng Wyatt
 Peru
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Đỏ bordeaux, Nâu hạt dẻ
 Oncidium wyattianum
 Ada, Aspasia, Brassia, Cochlioda, Comparettia, Gomesa, Miltonia, Miltoniopsis, Oncidium, Trichopilia

Liên kết: https://in129.vn