Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10400
 Dendrobium parishii
 Hoàng thảo
 Song hồng
Hoàng thảo Giả hạc thân ngắn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
 Trắng, Tím
 Dendrobium polyphlebium, Dendrobium rhodopterygium
 Flickingeria

 tl42
 
 
 sợi

 
 

   
   
   
   

   111770
   Bulbophyllum simondii
   Cầu diệp
   Simond
  Cầu diệp Simond
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

   Đặc hữu, Lan mini, Dễ trồng
   Vàng, Trắng ngà
   
   Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

   11094
   Dendrobium umbonatum
   Hoàng thảo
   sọc đỏ
  Hoàng thảo sọc đỏ
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

   Dễ trồng
   Trắng ngà
   
   Flickingeria

   115820
   Phalaenopsis cornu-cervi
   Hồ điệp
   sừng-nai
  Hồ điệp sừng-nai
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Nhân giống vô tính

   Dễ trồng
   Vàng, Đỏ
   Phalaenopsis de-vriesiana, Phalaenopsis lamelligera
   Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Neofinetia, Renanthera, Vanda, Vandopsis

   115221
   Schoenorchis seidenfadenii
   Nang lan
   seidenfadenii
  Chân rết
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Nhân giống vô tính

   Lan mini
   Tím
   
   Not recorded

   112040
   Epigeneium chapaense
   Thượng duyên
   Sapa
  Thượng duyên sapa
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

   Đặc hữu, Lan mini, Dễ trồng
   Vàng, Đỏ
   Sarcopodium chapaense
   Not recorded

   11083
   Dendrobium scabrilingue
   Hoàng thảo
   scabrilingue
  Hoàng thảo lưỡi-sần
   Thailand
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

   Có hương
   Vàng, Trắng ngà
   Callista scabrilinguis, Dendrobium alboviride, Dendrobium galactanthum, Dendrobium hedyosmum
   Flickingeria

   111979
   Bulbophyllum sp
   Cầu diệp
   sp

   
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

   Lan mini
   Vàng
   
   

   111962
   Bulbophyllum sp
   Cầu diệp
   sp
  Cầu diệp sp
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

   Lan mini
   Vàng, Đỏ
   
   Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

  Liên kết: https://in129.vn