Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 111640
 Bulbophyllum umbellatum
 Cầu diệp
 quắn
Cầu diệp quắn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Vàng
 Bulbophyllum annamicum, Bulbophyllum kontumense, Bulbophyllum saruwatarii
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

Liên kết: https://in129.vn