Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 112991
 Pleione praecox
 Kiều diễm
 praecox
Pleione praecox (chưa cập nhật tên VN)
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 
 Trắng, Tím
 
 

 115850
 Phalaenopsis mannii
 Hồ điệp
 bướm Mann
Hồ điệp Ấn Độ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Vàng, Đỏ
 Phalaenopsis boxalli, Polychilos mannii
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Neofinetia, Renanthera, Vanda, Vandopsis

 115871
 Phalaenopsis braceana
 Hồ điệp
 Brace
Hồ điệp Brace
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Chưa xác định
 Biermannia naviculare, Doritis braceana, Kingidium braceanum
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Neofinetia, Renanthera, Vanda, Vandopsis

 115872
 Phalaenopsis chibae
 Hồ điệp
 Chiba
Hồ diệp lá tím
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Nhân giống vô tính

 Đặc hữu, Lan mini
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Kingidium chibae
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Neofinetia, Renanthera, Vanda, Vandopsis

 115820
 Phalaenopsis cornu-cervi
 Hồ điệp
 sừng-nai
Hồ điệp sừng-nai
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Vàng, Đỏ
 Phalaenopsis de-vriesiana, Phalaenopsis lamelligera
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Neofinetia, Renanthera, Vanda, Vandopsis

 115830
 Phalaenopsis lobbii
 Hồ điệp
 Lobb
Hồ điệp Lobb
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Nâu hạt dẻ, Trắng ngà
 Phalaenopsis decumbens, Phalaenopsis listeri
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Neofinetia, Renanthera, Vanda, Vandopsis

 115873
 
 Hồ điệp
 
Hồ điệp thanh tú
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Hồng, Tím
 Phalaenopsis alboviolacea, Phalaenopsis amethystina, Phalaenopsis bella
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Neofinetia, Renanthera, Vanda, Vandopsis

 115800
 Doritis pulcherrima
 Hồ điệp
 hồng tuyền
Tiểu hồ điệp tím
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Hồng, Tím
 Phalaenopsis antennifera, Phalaenopsis buyssoniana, Phalaenopsis esmeralda
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Neofinetia, Renanthera, Vanda, Vandopsis

 112260
 Phaius tankervilleae
 Hạc đỉnh
 nâu
Hạc đỉnh nâu
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Bletia tankervilleae, Calanthe bachmaensis, Phaius australis, Phaius bernaysii
 Calanthe, Cymbidium

 112261
 Phaius indochinensis
 Hạc đỉnh
 hồng
Hạc đỉnh hồng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Hồng
 
 Calanthe, Cymbidium

Liên kết: https://in129.vn