Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10350
 Dendrobium heterocarpum
 Hoàng thảo
 Lụa vàng
Hoàng thảo Lụa vàng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Vàng
 Dendrobium atractodes, Dendrobium aureum, Dendrobium minahassae, Dendrobium rhombeum
 Flickingeria

 10450
 Dendrobium pulchellum
 Hoàng thảo
 Lộng lẩy
Hoàng thảo Thái Bình
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
 Nâu hạt dẻ, Trắng ngà
 Callista pulchella, Dendrobium moschatum
 Flickingeria

 114140
 Cymbidium lancifolium
 Đoãn kiếm
 lục lan
Kiếm lá giáo
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Đỏ, Trắng ngà
 Cymbidium aspidistrifolium, Cymbidium caulescens, Cymbidium cuspidatum
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 111570
 Bulbophyllum emarginatum
 Cầu diệp
 lõm
Cầu diệp lõm
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Đỏ bordeaux, Trắng ngà
 Bulbophyllum brachypodum var. geei, Bulbophyllum yoksunense var. geei
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 8710
 Habenaria rhodocheila
 Hà biện
 lưỡi-đỏ
Hà biện lưỡi-đỏ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Cam hồng
 Habenaria rhodocheila
 Not recorded

 11098
 Dendrobium porphyrochilum
 Hoàng thảo
 lưỡi-tím
Hoàng thảo lưỡi-tím
 
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Vàng, Đỏ
 Dendrobium caespitosum
 Flickingeria

 112070
 Monomeria dichroma
 Đơn hành
 lưỡng sắc
Đơn hành lưỡng sắc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Đặc hữu
 Vàng, Đỏ
 Bulbophyllum dichromum, Bulbophyllum jacquetii, Sunipia dichroma
 Not recorded

 113050
 Pholidota leveilleana
 Tục đoạn
 Leveille
Tục đoạn Leveille
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Trắng ngà
 Pholidota subcalceata
 Not recorded

 112530
 Spathoglottis pubescens
 Chu đính
 lông
Chu đính lông
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Có rụng lá
 Vàng
 Spathoglottis bensonii, Spathoglottis fortunei, Spathoglottis khasyana
 Bletia

 114000
 Eulophia spectabilis
 Luân lan
 lộng lẩy
Luân lan lộng lẩy
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Có rụng lá, Dễ trồng
 Đỏ bordeaux, Trắng ngà
 Eulophia bicolor, Eulophia elata, Eulophia burkei
 Oeceoclades

Liên kết: https://in129.vn