Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 116000
 Arachnis annamensis
 Bò cạp
 tía
Bò cạp tía
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki

 Đặc hữu, Dễ trồng
 Vàng, Đỏ bordeaux, Nâu hạt dẻ
 Arachnanthe annamensis, Arachnis evrardii, Renanthera evrardii
 Vandopsis, Rhynchostylis, Paraphalaenopsis, Vanda, Trichoglottis

 10180
 Dendrobium anosmum
 Hoàng thảo
 Giả hạc
Hoàng thảo Giả hạc/Phi điệp tím
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
 Hồng, Tím hoa cà
 Dendrobium leucorhodum, Dendrobium retusum, Dendrobium superbum
 Flickingeria

 10490
 Dendrobium aduncum
 Hoàng thảo
 Hồng câu
Hoàng thảo Thập hoa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Hồng
 Callista adunca, Dendrobium aduncum var. faulhaberianum, Dendrobium faulhaberianum
 Flickingeria

 111590
 Bulbophyllum andersonii
 Cầu diệp
 Anderson
Cầu diệp Anderson
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Hồng, Trắng ngà
  Bulbophyllum henryi, Cirrhopetalum andersonii, Cirrhopetalum rivesii
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 10190
 Dendrobium aphyllum
 Hoàng thảo
 Hạc vĩ
Hoàng thảo Hạc vĩ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có rụng lá, Dễ trồng
 Hồng, Trắng ngà
 Dendrobium cucullatum, Dendrobium pierardii, Dendrobium gamblei
 Flickingeria

 112950
 Panisea albiflora
 Khúc thần
 Hoa trắng
Khúc thần
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Đặc hữu, Lan mini
 Trắng
 Zetagyne albiflora
 Not recorded

 114600
 Holcoglossum amesianum
 Tóc tiên
 Ames
Tóc tiên Bắc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Có hương
 Hồng, Trắng ngà
 Holcoglossum amesianum f. album, Vanda amesiana, Vanda amesiana var. alba
 Ascocentrum

 8190
 Paphiopedilum appletonianum
 Hài
 Appleton
Hài táo
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Xanh, Đỏ bordeaux
 Paphiopedilum angustifolium, Paphiopedilum cerveranum, Paphiopedilum hainanense
 Phragmipedium

 113640
 Liparis acuminata
 Nhẵn diệp
 nhọn
Nhẵn diệp nhọn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Hồng
 Leptorkis acuminata
 Not recorded

 114770
 Cleisostoma arietinum
 Mật khẩu
 đầu-bò
Mật khẩu đầu-bò
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Tím, Đỏ bordeaux
 Echioglossum arietinum, Saccolabium kunstleri, Sarcanthus arietinus
 Not recorded

Liên kết: https://in129.vn