Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10260
 Dendrobium lituiflorum
 Hoàng thảo
 Ngọc vạn kèn
Hoàng thảo kèn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá
 Tím
 Dendrobium hanburyanum, Callista lituiflora
 Flickingeria

 10360
 Dendrobium loddigesii
 Hoàng thảo
 Nghệ tâm
Hoàng thảo Nghệ tâm
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Vàng, Hồng
 Callista loddigesii, Dendrobium pulchellum, Dendrobium seidelianum
 Flickingeria

 112260
 Phaius tankervilleae
 Hạc đỉnh
 nâu
Hạc đỉnh nâu
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Bletia tankervilleae, Calanthe bachmaensis, Phaius australis, Phaius bernaysii
 Calanthe, Cymbidium

 115520
 Aerides rosea
 Giáng-xuân
 nhiều hoa
Giáng-xuân nhiều hoa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Có hương, Dễ trồng
 Trắng, Tím hoa cà
 Aerides affine var. roseum, Aerides fieldingii var. williamsii
 Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vanda, Vandopsis

 111973
 Bulbophyllum nipondhii
 Cầu diệp
 nipondhii
Cầu diệp nipondhii
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Tím
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 113640
 Liparis acuminata
 Nhẵn diệp
 nhọn
Nhẵn diệp nhọn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Hồng
 Leptorkis acuminata
 Not recorded

 115570
 Rhynchostylis gigantea
 Rhynchostylis
 Ngọc-điểm
Ngọc-điểm
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Có hương, Dễ trồng
 Hồng, Trắng ngà
 Anota gigantea, Gastrochilus giganteus, Saccolabium giganteum, Vanda densiflora
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Vanda

 111201
 Sunipia nigricans
 Sunipia
 nigricans
Sunipia nigricans
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Chưa xác định
 
 Not recorded

 115231
 Stereochilus xiaoi
 Trội thiệt
 nhỏ
Tiểu giáng hương
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki

 Có hương, Lan mini
 Tím hoa cà
 
 Not recorded

Liên kết: https://in129.vn