Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 112040
 Epigeneium chapaense
 Thượng duyên
 Sapa
Thượng duyên sapa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Đỏ
 Sarcopodium chapaense
 Not recorded

 112030
 Epigeneium cacuminis
 Thượng duyên
 đỉnh
Lọng Kim quy
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Có hương, Lan mini
 Trắng ngà
 Dendrobium cacuminis, Epigeneium langbianense, Sarcopodium langbianense
 Not recorded

 110041
 Eria carinata
 Nĩ lan
 carinata
Nĩ lan carinata
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Đỏ
 
 Not recorded

 110043
 Eria
 Nĩ lan
 
Nĩ lan Ornate
 
 

   
   
   Dendrolirium ornatum, Eria armeniaca, Pinalia ornata
   Not recorded

   110042
   Eria sinica
   Nĩ lan
   sinica
  Nĩ lan Trung Quốc
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

   Lan mini
   Vàng, Xanh
   Conchidium sinicum, Phreatia uniflora, Pinalia sinica
   Not recorded

   9800
   Eria paniculata
   Nĩ lan
   chùm-tụ tán
  Nĩ lan chùm-tụ tán
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

   Lan mini
   Vàng, Trắng ngà
   Eria monostachya
   

   114000
   Eulophia spectabilis
   Luân lan
   lộng lẩy
  Luân lan lộng lẩy
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

   Có rụng lá, Dễ trồng
   Đỏ bordeaux, Trắng ngà
   Eulophia bicolor, Eulophia elata, Eulophia burkei
   Oeceoclades

   112610
   Eriodes barbata
   Nĩ cầu
   barbata
  Nĩ cầu lông
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

   Lan mini, Dễ trồng
   Đỏ
   Coelogyne nigrofurfuracea, Neotainiopsis barbata, Tainia barbata
   Not recorded

  Liên kết: https://in129.vn