Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10550
 Dendrobium bellatulum
 Hoàng thảo
 Bạch hỏa hoàng
Hoàng thảo Bạch hỏa hoàng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Đỏ, Trắng ngà
 Dendrobium bellatulum var. cleistogamia
 Flickingeria

 112630
 Coelogyne brachyptera
 Thanh đạm
 cánh ngắn
Thanh lan
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Có hương, Dễ trồng
 Xanh
 Pleione brachyptera
 Not recorded

 114070
 Cymbidium bicolor
 Đoãn kiếm
 hai-màu
Kiếm hai-màu
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Đỏ
 Cymbidium aloifolium, Cymbidium celibicum, Cymbidium flaccidum, Cymbidium pubescens
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 111270
 Bulbophyllum blepharistes
 Cầu diệp
 tai thỏ
Lọng tai thỏ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Bulbophyllum malayanum, Cirrhopetalum blepharistes, Cirrhopetalum distans, Cirrhopetalum longiscapum
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 114590
 Deceptor bidoupensis
 Deceptor
 bidoupensis
Lan bông hẹp Bì đúp
 Vietnam
 

 Đặc hữu
 Nâu hạt dẻ, Trắng ngà
 Acampe bidoupense, Cleisostoma bidoupense, Saccolabium bidoupense
 

 114810
 Cleisostoma birmanicum
 Mật khẩu
 Miến điện
Gấm thượng hải
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Echioglossum birmanicum, Sarcanthus birmanicus, Sarcanthus ophioglossa
 Not recorded

 112610
 Eriodes barbata
 Nĩ cầu
 barbata
Nĩ cầu lông
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Đỏ
 Coelogyne nigrofurfuracea, Neotainiopsis barbata, Tainia barbata
 Not recorded

 11089
 Dendrobium bracteosum
 Hoàng thảo
 bracteosum
Hoàng thảo lưỡi-cam
 New Guinea
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Vàng, Đỏ, Cam hồng
 Dendrobium chrysolabium, Dendrobium chrysolabrum, Dendrobium dixsonii
 Flickingeria

 115871
 Phalaenopsis braceana
 Hồ điệp
 Brace
Hồ điệp Brace
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Chưa xác định
 Biermannia naviculare, Doritis braceana, Kingidium braceanum
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Neofinetia, Renanthera, Vanda, Vandopsis

Liên kết: https://in129.vn