Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10380
 Dendrobium nobile
 Hoàng thảo
 Thạch hộc
Hoàng thảo thạch hộc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
 Trắng, Hồng, Nâu hạt dẻ
 Dendrobium coerulescens, Dendrobium formosanum, Dendrobium lindleyanum
 Flickingeria

 111440
 Bulbophyllum nigrescens
 Cầu diệp
 đen
Lọng hoa-đen
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Chưa xác định
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 111973
 Bulbophyllum nipondhii
 Cầu diệp
 nipondhii
Cầu diệp nipondhii
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Tím
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 113770
 Liparis nigra
 Nhẵn diệp
 đen
Nhẵn diệp đen
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Đỏ bordeaux
 Diteilis nigra
 Not recorded

 111201
 Sunipia nigricans
 Sunipia
 nigricans
Sunipia nigricans
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Chưa xác định
 
 Not recorded

Liên kết: https://in129.vn