Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Bộ sưu tập

 10110
 Dendrobium lindleyi
 Hoàng thảo
 Vảy-rắn
Hoàng thảo vảy rắn/rồng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Vàng
 Dendrobium aggregatum, Dendrobium alboviride var. majus
 Flickingeria

Liên kết: https://in129.vn