Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10320
 Dendrobium unicum
 Hoàng thảo
 Đơn cam
Hoàng thảo đơn cam
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Đỏ, Cam hồng
 
 Flickingeria

 111640
 Bulbophyllum umbellatum
 Cầu diệp
 quắn
Cầu diệp quắn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Vàng
 Bulbophyllum annamicum, Bulbophyllum kontumense, Bulbophyllum saruwatarii
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 11094
 Dendrobium umbonatum
 Hoàng thảo
 sọc đỏ
Hoàng thảo sọc đỏ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Trắng ngà
 
 Flickingeria

 11085
 Dendrobium uniflorum
 Hoàng thảo
 uniflorum
Hoàng thảo hương duyên nhất-hoa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Xanh, Nâu hạt dẻ
 Dendrobium revolutum, Dendrobium quadrisulcatum, Dendrobium tonkinense
 Flickingeria

Liên kết: https://in129.vn