Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10410
 Dendrobium pendulum
 Hoàng thảo
 Hoàng nhạn
Hoàng thảo Trúc phật bà
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá
 Trắng, Hồng
 Callista crassinodis, Callista pendula, Dendrobium crassinode
 Flickingeria

 10490
 Dendrobium aduncum
 Hoàng thảo
 Hồng câu
Hoàng thảo Thập hoa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Hồng
 Callista adunca, Dendrobium aduncum var. faulhaberianum, Dendrobium faulhaberianum
 Flickingeria

 10560
 Dendrobium christyanum
 Hoàng thảo
 Hỏa hoàng
Hoàng thảo hoả hoàng/Đại bạch hạc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Đỏ, Trắng ngà
 Dendrobium margaritaceum
 Flickingeria

 10800
 Dendrobium ellipsophyllum
 Hoàng thảo
 Hương duyên
Hoàng thảo Hương duyên
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Lan mini, Dễ trồng
 Xanh, Nâu hạt dẻ
 Distichorchis ellipsophylla
 Flickingeria

 114070
 Cymbidium bicolor
 Đoãn kiếm
 hai-màu
Kiếm hai-màu
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Đỏ
 Cymbidium aloifolium, Cymbidium celibicum, Cymbidium flaccidum, Cymbidium pubescens
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 114210
 Cymbidium sinense
 Đoãn kiếm
 Hoàng lan Trung quốc
Mặc lan
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Đỏ bordeaux, Nâu hạt dẻ
 Cymbidium albojucundissimum, Cymbidium chinense, Cymbidium fragrans
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 115510
 Aerides houlletiana
 Giáng-xuân
 Họa-mi
Giáng hương quế nâu
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki

 Có hương, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Aerides falcata var houlletiana, Aerides picotianum, Aerides platychilum
 Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vanda, Vandopsis

 10190
 Dendrobium aphyllum
 Hoàng thảo
 Hạc vĩ
Hoàng thảo Hạc vĩ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có rụng lá, Dễ trồng
 Hồng, Trắng ngà
 Dendrobium cucullatum, Dendrobium pierardii, Dendrobium gamblei
 Flickingeria

 115591
 Chiloschista pusilla
 Đai diệp
 Hoa-nhỏ
Đai diệp hoa-nhỏ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Lan mini
 Xanh, Trắng ngà
 Epidendrum pusillum, Limodorum pusillum, Taeniophyllum pusillum
 Not recorded

 11099
 Dendrobium signatum
 Hoàng thảo
 Hoàng phi hạc

 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương
 
 Dendrobium hildebrandtii, Dendrobium tortile var. hildebrandi
 Flickingeria

Liên kết: https://in129.vn