Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 115480
 Aerides rubescens
 Giáng-xuân
 rubescens
Giáng thu, Giáng hương hồng nhạn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Đặc hữu, Dễ trồng
 Tím
 
 Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vanda, Vandopsis

 111200
 Sunipia racemosa
 Sunipia
 racemosa
Sunipia Racemosa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Vàng, Xanh
 Ione racemosa, Stelis racemosa, Tribrachia racemosa
 Not recorded

 111140
 Flickingeria ritaeana
 Thạch hộc
 ritaeana
Thạch hộc Tam Đảo
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Vàng, Trắng ngà
 Dendrobium ritaeanum, Desmotrichum ritaeanum, Ephemerantha ritaeana
 Dendrobium

Liên kết: https://in129.vn