Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 8210
 Paphiopedilum delanatii
 Hài
 Delanat
Hài hồng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Dễ trồng
 Trắng, Hồng
 Cypripedium delenatii, Paphiopedilum delenatii f. albinum
 Phragmipedium

 112941
 Coelogyne dayana
 Thanh đạm
 dayana
Coelogyne dayana
 Indonesia
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Coelogyne pulverula
 Not recorded

 111974
 Bulbophyllum leopardinum
 Cầu diệp
 da-báo
Cầu diệp da-báo
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Vàng, Đỏ
 Dendrobium leopardinum, Phyllorchis leopardina, Sarcopodium leopardinum
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

Liên kết: https://in129.vn