Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 115041
 Uncifera thailandica
 Móng
 thailandica
Móng Thái Lan
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Lan mini
 Trắng, Tím
 
 Not recorded

 112930
 Coelogyne trinervis
 Thanh đạm
 ba-gân
Thanh đạm ba-gân
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Nâu hạt dẻ, Trắng ngà
 
 

 112260
 Phaius tankervilleae
 Hạc đỉnh
 nâu
Hạc đỉnh nâu
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Bletia tankervilleae, Calanthe bachmaensis, Phaius australis, Phaius bernaysii
 Calanthe, Cymbidium

 111280
 Bulbophyllum tripudians
 Cầu diệp
 múa
Lọng cờ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Vàng
 Cirrhopetalum tripudians, Tripudianthes tripudians
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 111880
 Bulbophyllum tortuosum
 Cầu diệp
 thưa
Cầu diệp thưa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Đỏ
 Bulbophyllum indragiriense, Bulbophyllum listeri,
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 11091
 Dendrobium trantuani
 Hoàng thảo
 Trần Tuấn
Hoàng thảo Trần Tuấn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Đặc hữu
 Hồng, Đỏ bordeaux
 Dendrobium trantuani
 Flickingeria

 11093
 Dendrobium trigonopus
 Hoàng thảo
 trigonopus
Kim điệp thơm
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Vàng
 Callista trigonopus, Dendrobium velutinum
 Flickingeria

 111981
 Bulbophyllum thaiorum
 Cầu diệp
 Thái Lan
Lọng hai-mặt-lá-tím
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Đỏ bordeaux
 Bulbophyllum papillosum, Bulbophyllum thailandicum, Cirrhopetalum papillosum
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 115180
 Schoenorchis tixierii
 Nang lan
 Tixier
Lan Trướng bướm
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Đặc hữu, Lan mini, Dễ trồng
 Tím
 Saccolabium tixieri
 Not recorded

 114491
 Maxillaria tenuifolia
 Maxillaria
 tenuifolia
Maxillaria tenuifolia
 Philippines
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Có hương
 Vàng, Đỏ
 Maxillaria gracilifolia, Maxillariella tenuifolia
 Lycaste, Xylobium

Liên kết: https://in129.vn