Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10110
 Dendrobium lindleyi
 Hoàng thảo
 Vảy-rắn
Hoàng thảo vảy rắn/rồng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Vàng
 Dendrobium aggregatum, Dendrobium alboviride var. majus
 Flickingeria

 10260
 Dendrobium lituiflorum
 Hoàng thảo
 Ngọc vạn kèn
Hoàng thảo kèn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá
 Tím
 Dendrobium hanburyanum, Callista lituiflora
 Flickingeria

 10360
 Dendrobium loddigesii
 Hoàng thảo
 Nghệ tâm
Hoàng thảo Nghệ tâm
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Vàng, Hồng
 Callista loddigesii, Dendrobium pulchellum, Dendrobium seidelianum
 Flickingeria

 114140
 Cymbidium lancifolium
 Đoãn kiếm
 lục lan
Kiếm lá giáo
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Đỏ, Trắng ngà
 Cymbidium aspidistrifolium, Cymbidium caulescens, Cymbidium cuspidatum
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 114160
 Cymbidium lowianum
 Đoãn kiếm
 Trần Mộng
Kiếm Trần Mộng Xuân
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 
 Vàng, Đỏ
 Cymbidium giganteum var. lowianum, Cymbidium hookerianum var. lowianum, Cyperorchis lowiana
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 111310
 Bulbophyllum lemniscatoides
 Cầu diệp
 tóc
Cầu diệp tóc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Lan mini, Dễ trồng
 Đỏ bordeaux
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 113050
 Pholidota leveilleana
 Tục đoạn
 Leveille
Tục đoạn Leveille
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Trắng ngà
 Pholidota subcalceata
 Not recorded

 111974
 Bulbophyllum leopardinum
 Cầu diệp
 da-báo
Cầu diệp da-báo
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Vàng, Đỏ
 Dendrobium leopardinum, Phyllorchis leopardina, Sarcopodium leopardinum
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 115830
 Phalaenopsis lobbii
 Hồ điệp
 Lobb
Hồ điệp Lobb
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Nâu hạt dẻ, Trắng ngà
 Phalaenopsis decumbens, Phalaenopsis listeri
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Neofinetia, Renanthera, Vanda, Vandopsis

Liên kết: https://in129.vn