Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 116050
 Renanthera imschootiana
 Huyết nhung
 trơn
Huyết nhung
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki

 Có hương, Dễ trồng
 Đỏ
 Renanthera papilio
 Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Rhynchostylis, Vanda, Vandopsis

 114380
 Acriopsis indica
 Tổ-yến
 Ấn
Tổ-yến Ấn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng
 
 Not recorded

Liên kết: https://in129.vn