Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 111984
 Bulbophyllum orectopetalum
 Cầu diệp
 orectopetalum
Bulbophyllum orectopetalum
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Vàng
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 111981
 Bulbophyllum thaiorum
 Cầu diệp
 Thái Lan
Lọng hai-mặt-lá-tím
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Đỏ bordeaux
 Bulbophyllum papillosum, Bulbophyllum thailandicum, Cirrhopetalum papillosum
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 111640
 Bulbophyllum umbellatum
 Cầu diệp
 quắn
Cầu diệp quắn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Vàng
 Bulbophyllum annamicum, Bulbophyllum kontumense, Bulbophyllum saruwatarii
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 111977
 Bulbophyllum fascinator
 Cầu diệp
 chuột
Lọng chuột
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Đỏ, Tím
 Cirrhopetalum fascinator, Mastigion fascinator
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 111770
 Bulbophyllum simondii
 Cầu diệp
 Simond
Cầu diệp Simond
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Trắng ngà
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 111973
 Bulbophyllum nipondhii
 Cầu diệp
 nipondhii
Cầu diệp nipondhii
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Tím
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 111979
 Bulbophyllum sp
 Cầu diệp
 sp

 
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Vàng
 
 

 111983
 Bulbophyllum ovalifolium
 Cầu diệp
 ovalifolium
Cầu diệp lá-hình Oval
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Cam hồng
 Bulbophyllum ovatilabellum, Bulbophyllum parvulum, Bulbophyllum tinea
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 111270
 Bulbophyllum blepharistes
 Cầu diệp
 tai thỏ
Lọng tai thỏ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Bulbophyllum malayanum, Cirrhopetalum blepharistes, Cirrhopetalum distans, Cirrhopetalum longiscapum
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 111310
 Bulbophyllum lemniscatoides
 Cầu diệp
 tóc
Cầu diệp tóc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Lan mini, Dễ trồng
 Đỏ bordeaux
 
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

Liên kết: https://in129.vn