Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Bộ sưu tập

 116110
 Ascocentrum christensonianum
 Ascocentrum
 Tiểu hoàng Christenson
Hoàng yến tím
 Thailand, Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Đặc hữu, Lan mini
 Xanh, Đỏ bordeaux
 
 Aerides, Arachnis, Phalaenopsis, Paraphalaenopsis, Renanthera, Trichoglottis, Vanda, Neofinetia, Ludisia, Holcoglossum, Gastrochilus, Doritis

 115041
 Uncifera thailandica
 Móng
 thailandica
Móng Thái Lan
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Lan mini
 Trắng, Tím
 
 Not recorded

 
 
 
 

 
 

   Đặc hữu, Có hương, Có rụng lá, Lan mini, Dễ trồng
   
   
   

   10350
   Dendrobium heterocarpum
   Hoàng thảo
   Lụa vàng
  Hoàng thảo Lụa vàng
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

   Có hương
   Vàng
   Dendrobium atractodes, Dendrobium aureum, Dendrobium minahassae, Dendrobium rhombeum
   Flickingeria

   10320
   Dendrobium unicum
   Hoàng thảo
   Đơn cam
  Hoàng thảo đơn cam
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

   Có hương
   Đỏ, Cam hồng
   
   Flickingeria

   10260
   Dendrobium lituiflorum
   Hoàng thảo
   Ngọc vạn kèn
  Hoàng thảo kèn
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

   Có hương, Có rụng lá
   Tím
   Dendrobium hanburyanum, Callista lituiflora
   Flickingeria

   10190
   Dendrobium aphyllum
   Hoàng thảo
   Hạc vĩ
  Hoàng thảo Hạc vĩ
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

   Có rụng lá, Dễ trồng
   Hồng, Trắng ngà
   Dendrobium cucullatum, Dendrobium pierardii, Dendrobium gamblei
   Flickingeria

   10180
   Dendrobium anosmum
   Hoàng thảo
   Giả hạc
  Hoàng thảo Giả hạc/Phi điệp tím
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

   Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
   Hồng, Tím hoa cà
   Dendrobium leucorhodum, Dendrobium retusum, Dendrobium superbum
   Flickingeria

   10110
   Dendrobium lindleyi
   Hoàng thảo
   Vảy-rắn
  Hoàng thảo vảy rắn/rồng
   Vietnam
   Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

   Có hương, Dễ trồng
   Vàng
   Dendrobium aggregatum, Dendrobium alboviride var. majus
   Flickingeria

  Liên kết: https://in129.vn