Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Bộ sưu tập

 115041
 Uncifera thailandica
 Móng
 thailandica
Móng Thái Lan
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Lan mini
 Trắng, Tím
 
 Not recorded

 
 
 
 

 
 

     Đặc hữu, Có hương, Có rụng lá, Lan mini, Dễ trồng
     
     
     

    Liên kết: https://in129.vn