Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 115961
 Vanda coerulescens
 Huệ-đà
 coerulescens
Vanda tím
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Tím, Tím hoa cà
 
 Acampe, Aeranthes, Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Paraphalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vandopsis

 115963
 Vanda coerulea
 Huệ-đà
 coerulea
Vanda Lào
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Tím
 Vanda caerulescens
 Acampe, Aeranthes, Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vandopsis

 115962
 Vanda petersiana
 Huệ-đà
 Peters
Huệ-đà Peters
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Dễ trồng
 Vàng, Xanh
 
 Acampe, Aeranthes, Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vandopsis

Liên kết: https://in129.vn