Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 112070
 Monomeria dichroma
 Đơn hành
 lưỡng sắc
Đơn hành lưỡng sắc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Đặc hữu
 Vàng, Đỏ
 Bulbophyllum dichromum, Bulbophyllum jacquetii, Sunipia dichroma
 Not recorded

 114491
 Maxillaria tenuifolia
 Maxillaria
 tenuifolia
Maxillaria tenuifolia
 Philippines
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Có hương
 Vàng, Đỏ
 Maxillaria gracilifolia, Maxillariella tenuifolia
 Lycaste, Xylobium

Liên kết: https://in129.vn