Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10670
 Dendrobium hermimelanoglossum
 Hoàng thảo
 Phi nữ
Thanh hắc lan
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Đặc hữu, Có hương, Có rụng lá, Lan mini
 Xanh
 
 Flickingeria

 10260
 Dendrobium lituiflorum
 Hoàng thảo
 Ngọc vạn kèn
Hoàng thảo kèn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá
 Tím
 Dendrobium hanburyanum, Callista lituiflora
 Flickingeria

 10450
 Dendrobium pulchellum
 Hoàng thảo
 Lộng lẩy
Hoàng thảo Thái Bình
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
 Nâu hạt dẻ, Trắng ngà
 Callista pulchella, Dendrobium moschatum
 Flickingeria

 10550
 Dendrobium bellatulum
 Hoàng thảo
 Bạch hỏa hoàng
Hoàng thảo Bạch hỏa hoàng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Đỏ, Trắng ngà
 Dendrobium bellatulum var. cleistogamia
 Flickingeria

 11084
 Dendrobium dalatense
 Hoàng thảo
 Đà Lạt
Hoàng thảo mắt trúc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Đặc hữu
 Trắng ngà
 
 Flickingeria

 11081
 Dendrobium suzukii
 Hoàng thảo
 Thanh hạc
Hoàng thảo Thanh hạc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Đặc hữu
 Đỏ, Xanh, Trắng ngà
 
 Flickingeria

 11082
 Dendrobium henryi
 Hoàng thảo
 Tam đảo
Hoàng thảo Tam đảo
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Vàng
 Dendrobium daoense, Grastidium daoense
 Flickingeria

 10810
 Dendrobium oligophyllum
 Hoàng thảo
 xanh
Hoàng thảo xanh
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Lan mini
 Xanh, Trắng ngà
 Dendrobium tixieri
 Flickingeria

 11094
 Dendrobium umbonatum
 Hoàng thảo
 sọc đỏ
Hoàng thảo sọc đỏ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Trắng ngà
 
 Flickingeria

 11093
 Dendrobium trigonopus
 Hoàng thảo
 trigonopus
Kim điệp thơm
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Vàng
 Callista trigonopus, Dendrobium velutinum
 Flickingeria

Liên kết: https://in129.vn