Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10400
 Dendrobium parishii
 Hoàng thảo
 Song hồng
Hoàng thảo Giả hạc thân ngắn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
 Trắng, Tím
 Dendrobium polyphlebium, Dendrobium rhodopterygium
 Flickingeria

 10410
 Dendrobium pendulum
 Hoàng thảo
 Hoàng nhạn
Hoàng thảo Trúc phật bà
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá
 Trắng, Hồng
 Callista crassinodis, Callista pendula, Dendrobium crassinode
 Flickingeria

 10450
 Dendrobium pulchellum
 Hoàng thảo
 Lộng lẩy
Hoàng thảo Thái Bình
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
 Nâu hạt dẻ, Trắng ngà
 Callista pulchella, Dendrobium moschatum
 Flickingeria

 10760
 Dendrobium parcum
 Hoàng thảo
 tiểu thạch
Hoàng thảo tiểu thạch
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki

 Lan mini
 Vàng, Xanh
 Dendrobium hexadesmia, Dendrobium listeroglossum, Dendrobium parcoides
 Flickingeria

 10890
 Dendrobium pseudotenellum
 Hoàng thảo
 Tơ mành
Hoàng thảo Tơ mành/Củ tỏi nhỏ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Lan mini
 Hồng, Trắng ngà
 Ceraia pseudotenella
 Flickingeria

 112991
 Pleione praecox
 Kiều diễm
 praecox
Pleione praecox (chưa cập nhật tên VN)
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 
 Trắng, Tím
 
 

 112840
 Coelogyne prolifera
 Thanh đạm
 Xoan thư
Thanh đạm Xoan thư
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Coelogyne flavida, Coelogyne flavida, Pleione flavida
 Not recorded

 115591
 Chiloschista pusilla
 Đai diệp
 Hoa-nhỏ
Đai diệp hoa-nhỏ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Lan mini
 Xanh, Trắng ngà
 Epidendrum pusillum, Limodorum pusillum, Taeniophyllum pusillum
 Not recorded

 11098
 Dendrobium porphyrochilum
 Hoàng thảo
 lưỡi-tím
Hoàng thảo lưỡi-tím
 
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Vàng, Đỏ
 Dendrobium caespitosum
 Flickingeria

 114221
 Cymbidium parishii
 Đoãn kiếm
 parishii
Đoãn kiếm parishii??
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương
 Trắng, Đỏ bordeaux
 Cymbidium eburneum var parishii, Cyperorchis parishii
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

Liên kết: https://in129.vn