Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 112840
 Coelogyne prolifera
 Thanh đạm
 Xoan thư
Thanh đạm Xoan thư
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Coelogyne flavida, Coelogyne flavida, Pleione flavida
 Not recorded

 10810
 Dendrobium oligophyllum
 Hoàng thảo
 xanh
Hoàng thảo xanh
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Lan mini
 Xanh, Trắng ngà
 Dendrobium tixieri
 Flickingeria

Liên kết: https://in129.vn