Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 114600
 Holcoglossum amesianum
 Tóc tiên
 Ames
Tóc tiên Bắc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Có hương
 Hồng, Trắng ngà
 Holcoglossum amesianum f. album, Vanda amesiana, Vanda amesiana var. alba
 Ascocentrum

 8710
 Habenaria rhodocheila
 Hà biện
 lưỡi-đỏ
Hà biện lưỡi-đỏ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Cam hồng
 Habenaria rhodocheila
 Not recorded

 116070
 Hygrochilus parishii
 Hygrochilus
 Cẩm báo
Cẩm báo
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Vandopsis parishii, Hygrochilus parishii var. mariottianus, Vanda parishii
 Acampe, Aeranthes, Aerides, Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vanda

Liên kết: https://in129.vn