Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10180
 Dendrobium anosmum
 Hoàng thảo
 Giả hạc
Hoàng thảo Giả hạc/Phi điệp tím
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
 Hồng, Tím hoa cà
 Dendrobium leucorhodum, Dendrobium retusum, Dendrobium superbum
 Flickingeria

 114410
 Gastrochilus calceolaris
 Túi-thơ
 gót
Túi-thơ gót
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Aerides calceolare, Aerides leopardorum, Gastrochilus philippinensis, Gastrochilus sororius
 Not recorded

 113820
 Liparis gibbosa
 Nhẵn diệp
 gibbosa
Nhẵn diệp gibbosa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini, Dễ trồng
 Cam hồng
 Disticholiparis gibbosa, Stichorkis gibbosa
 Not recorded

 113030
 Pholidota guibertiae
 Tục đoạn
 Guibert
Tục đoạn quế
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Đặc hữu, Lan mini
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 
 Not recorded

Liên kết: https://in129.vn