Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 10850
 Dendrobium exile
 Hoàng thảo
 Mộc lan đày

 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Có hương, Lan mini
 Trắng
 Dendrobium heterocaulon
 Flickingeria

 11060
 Dendrobium sociale
 Hoàng thảo
 Mộc lan đoàn
Hoàng thảo Nha Trang
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki

 Lan mini
 Trắng, Hồng
 Dendrobium batakense
 Flickingeria

 112640
 Coelogyne filipeda
 Thanh đạm
 mành
Thanh đạm mành
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 
 Not recorded

 112700
 Coelogyne flaccida
 Thanh đạm
 mềm
Thanh Đạm mềm
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Có hương
 Nâu hạt dẻ, Trắng ngà
 Coelogyne huettneriana, Coelogyne lactea
 Not recorded

 111280
 Bulbophyllum tripudians
 Cầu diệp
 múa
Lọng cờ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Vàng
 Cirrhopetalum tripudians, Tripudianthes tripudians
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 111710
 Bulbophyllum spathulatum
 Cầu diệp
 muỗng
Cầu diệp muỗng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Lan mini
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Cirrhopetalum spathulatum, Rhytionanthos spathulatus
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

 8200
 Paphiopedilum concolor
 Hài
 mỏ gìay
Hài gấm
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 
 Phragmipedium

 8274
 Paphiopedilum micranthum
 Hài
 micranthum
Hài móc hồng
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Hồng
 Paphiopedilum globulosum, Paphiopedilum micranthum f. alboflavum,
 Phragmipedium

 114810
 Cleisostoma birmanicum
 Mật khẩu
 Miến điện
Gấm thượng hải
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Echioglossum birmanicum, Sarcanthus birmanicus, Sarcanthus ophioglossa
 Not recorded

 11088
 Dendrobium moniliforme
 Hoàng thảo
 moniliforme
Hoàng thảo trúc bạch
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki

 Có hương, Dễ trồng
 Trắng ngà
 Dendrobium castum, Dendrobium heishanense, Dendrobium japonicum
 Flickingeria

Liên kết: https://in129.vn