Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 116000
 Arachnis annamensis
 Bò cạp
 tía
Bò cạp tía
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn, Lấy kei-ki

 Đặc hữu, Dễ trồng
 Vàng, Đỏ bordeaux, Nâu hạt dẻ
 Arachnanthe annamensis, Arachnis evrardii, Renanthera evrardii
 Vandopsis, Rhynchostylis, Paraphalaenopsis, Vanda, Trichoglottis

 10380
 Dendrobium nobile
 Hoàng thảo
 Thạch hộc
Hoàng thảo thạch hộc
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
 Trắng, Hồng, Nâu hạt dẻ
 Dendrobium coerulescens, Dendrobium formosanum, Dendrobium lindleyanum
 Flickingeria

 10430
 Dendrobium cretaceum
 Hoàng thảo
 Thạch hộc vôi
Hoàng thảo vôi
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Có rụng lá, Dễ trồng
 Trắng, Hồng
 Dendrobium polyanthum, Callista cretacea
 Flickingeria

 10760
 Dendrobium parcum
 Hoàng thảo
 tiểu thạch
Hoàng thảo tiểu thạch
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Lấy kei-ki

 Lan mini
 Vàng, Xanh
 Dendrobium hexadesmia, Dendrobium listeroglossum, Dendrobium parcoides
 Flickingeria

 10890
 Dendrobium pseudotenellum
 Hoàng thảo
 Tơ mành
Hoàng thảo Tơ mành/Củ tỏi nhỏ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Lan mini
 Hồng, Trắng ngà
 Ceraia pseudotenella
 Flickingeria

 115041
 Uncifera thailandica
 Móng
 thailandica
Móng Thái Lan
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Lan mini
 Trắng, Tím
 
 Not recorded

 114090
 Cymbidium devonianum
 Đoãn kiếm
 Thanh hoàng
Gấm ngũ hổ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có hương, Dễ trồng
 Vàng, Đỏ bordeaux
 Cymbidium rigidum, Cymbidium sikkimense
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 114160
 Cymbidium lowianum
 Đoãn kiếm
 Trần Mộng
Kiếm Trần Mộng Xuân
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 
 Vàng, Đỏ
 Cymbidium giganteum var. lowianum, Cymbidium hookerianum var. lowianum, Cyperorchis lowiana
 Ansellia, Bifrenaria, Catasetum, Eulophiella, Grammatophyllum, Phaius

 116110
 Ascocentrum christensonianum
 Ascocentrum
 Tiểu hoàng Christenson
Hoàng yến tím
 Thailand, Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Đặc hữu, Lan mini
 Xanh, Đỏ bordeaux
 
 Aerides, Arachnis, Phalaenopsis, Paraphalaenopsis, Renanthera, Trichoglottis, Vanda, Neofinetia, Ludisia, Holcoglossum, Gastrochilus, Doritis

 111270
 Bulbophyllum blepharistes
 Cầu diệp
 tai thỏ
Lọng tai thỏ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini, Dễ trồng
 Vàng, Nâu hạt dẻ
 Bulbophyllum malayanum, Cirrhopetalum blepharistes, Cirrhopetalum distans, Cirrhopetalum longiscapum
 Cirrhopetalum, Mastigion, Trias

Liên kết: https://in129.vn