Danh mục lan

Tìm kiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thời gian & thời tiết

 

Alphabet

 

Kết quả tìm kiếm

 115480
 Aerides rubescens
 Giáng-xuân
 rubescens
Giáng thu, Giáng hương hồng nhạn
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Cắt đoạn

 Đặc hữu, Dễ trồng
 Tím
 
 Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vanda, Vandopsis

 115520
 Aerides rosea
 Giáng-xuân
 nhiều hoa
Giáng-xuân nhiều hoa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính)

 Có hương, Dễ trồng
 Trắng, Tím hoa cà
 Aerides affine var. roseum, Aerides fieldingii var. williamsii
 Arachnis, Ascocentrum, Doritis, Neofinetia, Phalaenopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Trichoglottis, Vanda, Vandopsis

 8710
 Habenaria rhodocheila
 Hà biện
 lưỡi-đỏ
Hà biện lưỡi-đỏ
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết

 Dễ trồng
 Cam hồng
 Habenaria rhodocheila
 Not recorded

 111200
 Sunipia racemosa
 Sunipia
 racemosa
Sunipia Racemosa
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Lan mini
 Vàng, Xanh
 Ione racemosa, Stelis racemosa, Tribrachia racemosa
 Not recorded

 112410
 Calanthe rubens
 Kiều lan
 đỏ
Bầu rượu xuân
 Vietnam
 Từ hạt (Hữu tính), Tách chiết, Nhân giống vô tính

 Có rụng lá, Dễ trồng
 Tím
 Calanthe elmeri, Calanthe vestita var fournieri
 Phaius

Liên kết: https://in129.vn